Adoptie

Adopteer een van de oorlogsgraven op de Canadese begraafplaats te Maldegem.

Adoptieaanvraag


De VZW België-Canada zal jaarlijks een plechtigheid organiseren voor de adoptie van oorlogsgraven op de Canadese Begraafplaats te Adegem.
De adoptie peters en meters zullen worden uitgenodigd om hun adoptie oorkonde te ontvangen.
De gelegengheid wordt geboden aan individuele kandidaten, families, verenigingen, scholen enz. om als peter of meter een graf te adopteren.
het betreft een persoonlijk engagement om de gesneuvelde te blijven herdenken door minstens één maal per jaar het graf te bezoekn, er een paar minuten stilte in acht te nemen en er een bloemetje neer te leggen.
Tijdens de plechtigheid wordt aan de peter of meter een oorkonde overhandigd die de adoptie bevestigt.

Adoptiereglement


  • De adoptie is volledig gratis. Een kleine vrijwillige gift voor de organisatie van de plechtigheid en administratieve kosten wordt met dank aanvaard.
  • Een bezoekje aan de begraafplaats is te allen tijde mogelijk. Deelname aan alle adoptieplechtigheden wordt geapprecieerd.
  • Bij bezoek aan het geadopteerd graf mag geen enkele ingreep aan de graven uitgevoerd worden. Het is bijgevolg verboden bloemen, struikjes of planten aan te brengen.
  • Het neerleggen van een tuiltje snijblomeen is toegelaten, echter wel met verwijdering van alle eventuele verpakkingen.
  • Het niet naleven van het reglement heeft de nietigheid van de adoptie tot gevolg.