welcome to

VZW België-Canada

explore – experience – remember

Wie zijn we?

VZW België-Canada

Opgericht in 1995
De vereniging heeft als doel het bestendigen en verder ontwikkelen van de relaties tussen België en Canada. De vereniging wil tevens de dankbaarheid van het Belgische volk aan Canada en het Canadese volk benadrukken.
Canada heeft in de Tweede Wereldoorlog een immens offer gebracht. Er werden meer dan één miljoen jonge Canadezen ingezet, waarvan er 45.000 nooit hun prachtig vaderland terugzagen.
In februari 1945 werd gestart met de aanleg van de Canadese militaire begraafplaats in Adegem. De jaarlijkse ingetogen Herdenking in september op het Canadees Kerkhof is een ideale gelegenheid om een ode te brengen aan de vrede.
De vzw België-Canada wenst de banden met de bevrijders van onze regio, verder te ontwikkelen, teneinde het verleden niet te vergeten en te ijveren voor een betere wereld.
De werking van de vzw is slechts mogelijk dankzij de medewerking van de Canadese Ambassade, de steun van steden en gemeenten, sponsoren en zovele toegewijde oud-strijders, sympathisanten en leden.

Fotohoek

Algemene Vergadering Damme 2015 051
Canadees Bezoek Nov 2015 023
Canadees Bezoek Nov 2015 049
Sbmm30
14
15
Sbmm17
Canadees Bezoek Nov 2015 034
Algemene Vergadering Damme 2015 012
Sbmm7
Canadees Bezoek Nov 2015 029
Canadees Bezoek Nov 2015 086
Sbmm20
Sbmm12
12
4
Sbmm13
Sbmm6
10
Canadees Bezoek Nov 2015 012
Canadees Bezoek Nov 2015 030
Canadees Bezoek Nov 2015 027
13
Sbmm14
Sbmm16
Canadees Bezoek Nov 2015 060
Sbmm18
Canadees Bezoek Nov 2015 063
Algemene Vergadering Damme 2015 037
Canadees Bezoek Nov 2015 087
3
Sbmm23
1
Algemene Vergadering Damme 2015 06
Canadees Bezoek Nov 2015 062
Algemene Vergadering Damme 2015 044
Algemene Vergadering Damme 2015 024
Canadees Bezoek Nov 2015 09
Algemene Vergadering Damme 2015 033
Sbmm2
17
Algemene Vergadering Damme 2015 032
Algemene Vergadering Damme 2015 021
Algemene Vergadering Damme 2015 01
7
5
Sbmm27
Sbmm15
Canadees Bezoek Nov 2015 073
Sbmm25
19
16
Sbmm9
6
Canadees Bezoek Nov 2015 02
Algemene Vergadering Damme 2015 016
Canadees Bezoek Nov 2015 048
Algemene Vergadering Damme 2015 022
18
Canadees Bezoek Nov 2015 069
Sbmm11
Sbmm4
Canadees Bezoek Nov 2015 011
Canadees Bezoek Nov 2015 043
Sbmm26
8
Algemene Vergadering Damme 2015 067
Sbmm22
Sbmm10
Sbmm8
Sbmm28
Canadees Bezoek Nov 2015 018
Algemene Vergadering Damme 2015 017
11
Sbmm21
Algemene Vergadering Damme 2015 029
Sbmm3
Sbmm29
2
Sbmm24
Algemene Vergadering Damme 2015 048
Sbmm19
20
9
Canadees Bezoek Nov 2015 020
Sbmm1