Adoptieplechtigheid op 11 mei 2024

De VZW België-Canada organiseert op zaterdag 11 mei 2024 haar jaarlijkse adoptieplechtigheid waarbij dit jaar 110 graven van gesneuvelde soldaten worden geadopteerd door individuele adoptiepeters en -meters, families, verenigingen of openbare instanties.

Wij nodigen u hierbij vriendelijk uit voor deze plechtigheid die zal plaatsvinden op de Canadese militaire begraafplaats te Adegem, in aanwezigheid van verschillende binnen- en buitenlandse burgerlijke en militaire hoogwaardigheidsbekleders.

Het programma is als volgt:

15:00 uur: start van de plechtigheid (*):

  • Verwelkoming van de aanwezigen, toespraken.
  • Bloemenhulde gevolgd door de Last Post, Act of Remembrance en de Kohima Epitaph.
  • Overhandiging van de adoptieoorkondes aan de peters en meters.
  • Nationale hymnes van Canada, Polen, Frankrijk en België.

Na de plechtigheid krijgen de adoptiepeters en -meters de gelegenheid om het door hen geadopteerde graf te bezoeken, om de soldaat die daar begraven ligt de eer te betuigen die hij verdient en, indien gewenst, bloemen neer te leggen bij het graf. Er mogen enkel verse bloemen (zonder verpakking en bij voorkeur een wit/rood boeket) bij de graven worden neergelegd.

Voor deelname aan de plechtigheid op de Canadese militaire begraafplaats en om alles organisatorisch in goede banen te leiden, vragen wij u vriendelijk om uw aanwezigheid te bevestigen via pr@belgiumcanada.net, dit met vermelding “Plechtigheid adoptie, naam en aantal aanwezigen”.

Indien u wenst deel te nemen aan de receptie in de Edezaal van het gemeentehuis te Maldegem, Marktplaats 7, dan vragen wij u voor een bijdrage van €15 per persoon. Betaling kan via overschrijving naar de rekening van

VZW België-Canada
IBAN BE15 1030 4206 5130
met vermelding van “Receptie adoptie, Naam + aantal personen”
Uw betaling geldt als bevestiging van uw inschrijving aan de receptie.

Gelieve uw aanwezigheid op de plechtigheid en/of receptie ten laatste op 6 mei 2024 te bevestigen.

Graag danken wij u bij voorbaat voor uw deelname en zeer gewaardeerde medewerking.

Initiatief bloemenhulde werpt zijn vruchten af.

Dat de vzw België–Canada al enkele jaren bezig is met het inrichten van een jaarlijkse adoptie-plechtigheid op de Canadese militaire begraafplaats te Adegem is geen nieuwtje meer. Sinds het begin van deze plechtigheid in 2017, zijn er reeds 653 graven die een respectievelijke peter of meter hebben.

De Canadese militaire begraafplaats te werd in het voorjaar van 1945 aangelegd door manschappen van de 1st Canadian Graves Concentration Unit onder leiding van Sergeant Ronald Haunts. Doel was het samenbrengen van alle Canadese gesneuvelden uit het strijdtoneel in West-, Oost- en Zeeuws-Vlaanderen die in veldgraven, op gemeentelijke begraafplaatsen en op het Maldegem Canadian Temporary Burial Ground begraven lagen. Initieel lagen er 936 gesneuvelden begraven, het grootste aantal onder hen Canadezen maar ook een aantal Britten, Polen en zelfs één Fransman.

Door de jaren heen vonden er nog 222 bijzettingen waarvan de laatste twee dateren uit 1996 (Squadron-Leader George Reid die te Maldegem geborgen werd) en 2016 (Private Kenneth Duncanson die te Moerkerke geborgen werd). Anderen werden overgebracht vanop gemeente-lijke begraafplaatsen die gesloten werden en waarvan de graven geruimd werden. Als uitzondering op de regel werd er ook een ontgraving toegestaan vanop de begraafplaats. In 1994 werd het stoffelijk overschot van Squadron-Leader Otto Smik (Slovaakse piloot die vloog bij de Royal Air Force) werd naar Bratislava (Slowakije) overgebracht.

Doel van dit alles is ervoor te zorgen dat de gesneuvelden niet vergeten worden en er enkele keren per jaar een bloemetje op hun graf geplaatst wordt, dit welteverstaan volledig volgens de regels van de Commonwealth War Graves Commission.

  • Niets permanent mag aangebracht worden aan de grafstenen.
  • De grafstenen mogen niet gepoetst worden. Dit wordt verschillende keren per jaar een gespecialiseerde firma gedaan.
  • Er mogen geen vaste struiken of bloemen geplant of ingegraven worden.
  • Enkel echte bloemen mogen gebruikt worden, geen andere.
  • Kransen en houten klaprooskruisjes mogen bij de graven geplaatst worden.
  • Plastiek en andere verpakkingen moeten voor het plaatsen verwijderd worden.

Dit alles wordt door het onderhoudspersoneel goed opgevolgd en uitgebloeide bloemen en planten worden door hen weggenomen.

Ondanks het feit dat dit initiatief dit jaar spontaan en op korte tijd werd georganiseerd, bracht het toch een groot aantal positieve reacties mee en werden er in totaal 72 graven van bloemen voorzien, waarvan er 53 van adoptanten waren. Dit bewijst nogmaals dat zij die daar rustten niet vergeten zijn.

 

Switchback Memorial Trail

Op 6 Oktober 1944 ging de militaire operatie Switchback van start die de Scheldemonding moest vrijmaken.

Om dit te gedenken richt de Vzw België-Canada jaarlijks de Switchback Memorial Trail in. Op 7 oktober laatsleden vond de tweede editie van dit evenement plaats.

De deelnemers aan deze begeleide wandeling kregen langs de oevers van het Leopoldkanaal op een 5-tal plaatsen uitleg over de slag om het Leopoldkanaal en de Operatie Switchback.

Het geheel werd omkaderd door de aanwezigheid talrijke militaire voertuigen en reenactors.

Zet een bloemetje op een militair graf

Binnen korte tijd is het weer Allerheiligen en Allerzielen en gedenken we weer zij die ons ontvallen zijn.
Misschien ook eens een moment om een gesneuvelde militair op de Canadese militaire begraafplaats te Adegem, al dan niet door u geadopteerd, te gedenken door het plaatsen van een chrysant of een andere levende bloem. Zo wordt ook hij, die ver van zijn huis gevallen is en zijn laatste rustplaats hier gevonden heeft, niet vergeten en blijft zijn nagedachtenis bewaard.
Denk er in elk geval aan dat er geen kunstbloemen, verpakkingen (behalve de potjes aan de chrysant) mogen gebruikt worden.
Graag danken wij u op voorhand voor deze kleine maar zeer geapprecieerde geste.
U mag gerust een foto van de door u geplaatste bloemen doorsturen naar pr@belgiumcanada.net.

Switchback Memorial Trail op zaterdag 7 oktober

Hou je van een stukje lokale militaire geschiedenis (WO II) en kan je 7, 11 of 15 km wandelen?

Kom dan naar de SWITCHBACK MEMORIAL TRAIL op zaterdag 7 oktober aanstaande.

Het parcours volgt het strijdtoneel van de operatie Switchback en de slag om het Leopoldkanaal van oktober 1944.

Een vijftal “storytellers“ staan op vaste spots en verhalen de strijd van toen.

Reenactors in originele uniformen en met oldtimer voertuigen kleuren het geheel.

Aansluitend is er mogelijkheid tot deelname aan de verbroederingsmaaltijd (hutsepot met worst).

De dag wordt afgesloten met een herdenkingsplechtigheid aan de Baileybrug over het Leopoldkanaal op de grens van Maldegem en Sint Laureins.

Inschrijvingen en meer details via de knop ‘INSCHRIJVEN’ hieronder.

Uitnodiging lunch na de Canadese-Poolse-Britse plechtigheid

De voorzitter en de leden van de raad van bestuur van de vzw België-Canada hebben de eer u, na de Canadese-Poolse-Britse herdenkingsplechtigheid, uit te nodigen voor de lunch op zondag 10 september 2023 in Huyze De Baere, Noordstraat 64 te Maldegem.

Wij hebben geopteerd voor een lunch all-in met bediening aan tafel die we u kunnen aanbieden voor de prijs van 75 euro voor de leden en 80 euro voor de niet-leden. De lunch vangt aan om 1330 uur stipt.

Inschrijven kan door het bedrag van de lunch vóór 30 augustus over te schrijven op volgende rekening:

BE15 1030 4206 5130
vzw België-Canada
Dit met de vermelding van de namen van de deelnemer(s).

Uw betaling geldt als inschrijving. Er wordt u geen toegangskaart meer toegestuurd.

Indien gewenst kan u uw wensen m.b.t. de tafelschikking doorsturen naar het volgende emailadres: vzw@belgiumcanada.net

Lid worden van onze vereniging kan via onze website www.belgiumcanada.net. Indien u vandaag lid wordt, geldt uw lidmaatschap tot eind 2024.

Kreeftenfestival 2023 – 17 maart 2023

De voorzitter en de leden van de raad van bestuur van de vzw België-Canada hebben de eer en het genoegen u en uw partner, alsook uw vrienden en familieleden uit te nodigen op het jaarlijks Kreeftenfestival dat plaats vindt in “Huyze De Baere”, Noordstraat 64 te 9990 Maldegem op vrijdag 17 maart 2023 om 19 uur. Huyze De Baere serveert voor ons een menu van heerlijke kreeft vergezeld van Belgische specialiteiten. Dit heerlijk menu kunnen we aanbieden aan 100 euro per persoon. In de prijs is het volledige menu, het aperitief, de geselecteerde wijnen en de dranken tot aan de koffie inbegrepen. Betalen kan via overschrijving op de rekening van de vzw België-Canada op het nummer BE15 1030 4206 5130. Uw betaling geldt als inschrijving. Uw wensen met betrekking tot de tafelschikking kunnen overgemaakt worden op het emailadres vzw @ belgiumcanada.net Voor personen die allergisch zijn of gezondheidsproblemen hebben wordt door Huyze De Baere een aangepast menu aangeboden.