Switchback Memorial

6 Oktober 1944. In de vroege ochtenduren wordt de Canadese aanval op het Leopoldkanaal ingezet, Operatie Switchback. Doel, vaste voet aan grond krijgen op het Duits bezette gebied (Breskens Pocket), de vijand verdrijven en zodoende oprukken naar de Scheldemonding. Hoofddoel van dit alles is om de toegang tot de haven van Antwerpen vrij te maken voor de broodnodige geallieerde bevoorrading.

Om dit niet te vergeten en te blijven gedenken, richt de vzw België-Canada sinds 2022, in samenwerking met M.H.V.C.G. Yeomanry, de Switchback Memorial in. Dit is een nieuwe naam voor de vroegere Switchback Memorial March én behelst een volledig nieuw concept.

Er is een keuze tussen drie begeleide wandelroutes (7, 11 of 15 km) langs het Leopoldkanaal waar de gevechten hebben plaatsgevonden. Op een vijftal plaatsen vertellen ‘storytellers’ de gebeurtenissen van weleer, kan u ‘re-enactors’ aan het werk zien,… Dit alles wordt eveneens omkaderd door de aanwezigheid van talrijke militaire voertuigen. ‘s Avonds wordt de Switchback Memorial afgesloten met een verbroederingsmaaltijd, met een plechtigheid aan de Baileybrug en na afloop wordt een receptie aangeboden.

Waarom dit allemaal gedaan wordt, is in één zin samen te vatten:

“Wij doen dit om de geschiedenis in eer te houden en om ervoor te zorgen dat zij die hun leven gegeven hebben voor alles waar wij nu kunnen van genieten en wat we hebben, nooit vergeten zullen worden.”

Werkgroep: Benedict Braet (Coordinator), Freddy Koopman, Philip Demunter en Peter Van Hecke