Wie zijn we?

vzw België-Canada

De vzw België-Canada werd opgericht in 1995 en heeft als doel het bestendigen en verder ontwikkelen van de relaties tussen België en Canada. De vereniging wil tevens de dankbaarheid van het Belgische volk aan Canada en het Canadese volk benadrukken.
Canada heeft in de Tweede Wereldoorlog een immens offer gebracht. Er werden meer dan één miljoen jonge Canadezen ingezet, waarvan er 45.000 nooit hun prachtig vaderland terugzagen.
In februari 1945 werd gestart met de aanleg van het Adegem Canadian War Cemetery. De jaarlijkse ingetogen Herdenking in september op deze militaire begraafplaats is een ideale gelegenheid om een ode te brengen aan de vrede.
De vzw België-Canada wenst de banden met de bevrijders van onze regio, verder te ontwikkelen, teneinde het verleden niet te vergeten en te ijveren voor een betere wereld.
De werking van de vzw is slechts mogelijk dankzij de medewerking van de Canadese Ambassade, de steun van steden en gemeenten, sponsoren en zovele toegewijde oud-strijders, sympathisanten en leden.

Voorzitter: Kathleen Breusegem
Ondervoorzitter: Frank Raeman OSI MSM
Coördinator Adoptie: Philip Demunter
Coördinator Switchback Memorial Trail: Benedict Braet

(van links naar rechts) staand: Philip De Munter, Erik Dhondt, Frank Raeman, Ludwig Vandenbussche, Benedict Braet en Freddy Koopman / zittend: Peter Van Hecke, Kathleen Breusegem en Guy Vancappel