U kan uw steun betuigen aan onze VZW door lid te worden.

LID WORDEN

LID WORDEN

Naast de organisatie van eigen activiteiten zijn de bestuursleden van de vzw ook aanwezig op tal van herdenkingsplechtigheden die plaatsvinden op de vele begraafplaatsen en aan diverse Canadese oorlogsmonumenten. De werking van de vzw wordt gesteund door de Canadese Ambassade, steden en gemeenten, sponsors, oud-strijders, sympathisanten en leden.

Als lid steunt u actief onze werking, beslist u mee in de jaarvergadering en bovendien geniet u van prijsvermindering bij deelname aan onze activiteiten.

Het zou ons een genoegen zijn mocht u lid worden van onze vzw. Het lidgeld bedraagt 15€ voor de eerste persoon van een gezin en 10€ voor de partner of andere leden van het gezin. Storting van het lidgeld kan op het rekeningnummer van de vzw België-Canada BE15 1030 4206 5130. Lidgeld, dat betaald werd na augustus van het lopend jaar wordt toegekend op het volgende jaar. Wij danken u bij voorbaat voor de steun en hopen u binnenkort op één van onze activiteiten te mogen begroeten!