Adoptie

Adopteer een van de oorlogsgraven op de Canadese begraafplaats te Maldegem.

Adoptieaanvraag

Met de adoptie van oorlogsgraven door individuele kandidaten, openbare besturen, verenigingen, scholen, enz. wil de vzw België-Canada er voor zorgen, dat de herdenking van de gesneuvelden uit WO II een blijvend karakter krijgt.
De vereniging kreeg voor dit initiatief de toestemming van de British Commonwealth Wargrave Commission en kreeg de logistieke steun van de gemeente Maldegem.
Op 20 mei vond de eerste plechtigheid plaats. Er werden 112 graven geadopteerd. Tijdens de eenvoudige en serene plechtigheid wordt alle meters en peters van een graf een adoptieoorkonde overhandigd die de adoptie bevestigt.
Mede door dit initiatief zal het grote offer, dat de soldaten hebben gebracht nooit vergeten worden.

Adoptiereglement

  • De adoptie is volledig gratis. Een kleine vrijwillige gift voor de organisatie van de plechtigheid en de administratieve kosten wordt met dank aanvaard.
  • Een bezoekje aan de begraafplaats is te allen tijde mogelijk. Deelname aan alle adoptieplechtigheden wordt geapprecieerd.
  • Bij bezoek aan het geadopteerd graf mag geen enkele ingreep aan de graven uitgevoerd worden. Het is bijgevolg verboden bloemen, struikjes of planten aan te brengen.
  • Het neerleggen van een tuiltje snijbloemen is toegelaten, echter wel met verwijdering van alle eventuele verpakkingen.
  • Het niet naleven van het reglement heeft de nietigheid van de adoptie tot gevolg.