Op het Adegem Canadian War Cemetery nabij Maldegem liggen 1.158 graven van Canadese, Britse, Poolse, Australische, Nieuw-Zeelandse en Franse soldaten die sneuvelden tijdens de bevrijding van de omliggende gemeenten en de acties rond het Leopoldkanaal en de Scheldemonding in het najaar van 1944.

Individuele kandidaten, families, verenigingen, scholen, openbare besturen, enz. krijgen via de vzw België-Canada de gelegenheid om een graf van een gesneuvelde bevrijder te adopteren. De vzw kreeg van de Commonwealth Wargrave Commission de toestemming voor dit initiatief en krijgt de logistieke steun van de gemeente Maldegem.

Sinds 2017 zijn reeds 450 graven geadopteerd. Tijdens de jaarlijkse serene adoptieplechtigheid die traditioneel plaats vindt op de tweede zaterdag van de maand mei wordt aan de nieuwe adoptiemeters en -peters van een graf een adoptieoorkonde overhandigd die de adoptie bevestigt.

De adoptie is gratis. Vul onderstaand formulier in indien u een graf wenst te adopteren. Hou er aub rekening mee dat de graven van alle Poolse, Nieuw-Zeelandse, Australische en Franse bevrijders op de begraafplaats reeds een adoptiemeter of -peter toegewezen kregen. Met de adoptie van oorlogsgraven wil de vzw België-Canada er voor zorgen dat de herdenking van de gesneuvelden uit WO II een blijvend karakter krijgt. Mede door dit initiatief zal het grote offer, dat de soldaten hebben gebracht nooit vergeten worden.

    Specifieke vragen met betrekking tot de adoptie