Initiatief bloemenhulde werpt zijn vruchten af.

Dat de vzw België–Canada al enkele jaren bezig is met het inrichten van een jaarlijkse adoptie-plechtigheid op de Canadese militaire begraafplaats te Adegem is geen nieuwtje meer. Sinds het begin van deze plechtigheid in 2017, zijn er reeds 653 graven die een respectievelijke peter of meter hebben.

De Canadese militaire begraafplaats te werd in het voorjaar van 1945 aangelegd door manschappen van de 1st Canadian Graves Concentration Unit onder leiding van Sergeant Ronald Haunts. Doel was het samenbrengen van alle Canadese gesneuvelden uit het strijdtoneel in West-, Oost- en Zeeuws-Vlaanderen die in veldgraven, op gemeentelijke begraafplaatsen en op het Maldegem Canadian Temporary Burial Ground begraven lagen. Initieel lagen er 936 gesneuvelden begraven, het grootste aantal onder hen Canadezen maar ook een aantal Britten, Polen en zelfs één Fransman.

Door de jaren heen vonden er nog 222 bijzettingen waarvan de laatste twee dateren uit 1996 (Squadron-Leader George Reid die te Maldegem geborgen werd) en 2016 (Private Kenneth Duncanson die te Moerkerke geborgen werd). Anderen werden overgebracht vanop gemeente-lijke begraafplaatsen die gesloten werden en waarvan de graven geruimd werden. Als uitzondering op de regel werd er ook een ontgraving toegestaan vanop de begraafplaats. In 1994 werd het stoffelijk overschot van Squadron-Leader Otto Smik (Slovaakse piloot die vloog bij de Royal Air Force) werd naar Bratislava (Slowakije) overgebracht.

Doel van dit alles is ervoor te zorgen dat de gesneuvelden niet vergeten worden en er enkele keren per jaar een bloemetje op hun graf geplaatst wordt, dit welteverstaan volledig volgens de regels van de Commonwealth War Graves Commission.

  • Niets permanent mag aangebracht worden aan de grafstenen.
  • De grafstenen mogen niet gepoetst worden. Dit wordt verschillende keren per jaar een gespecialiseerde firma gedaan.
  • Er mogen geen vaste struiken of bloemen geplant of ingegraven worden.
  • Enkel echte bloemen mogen gebruikt worden, geen andere.
  • Kransen en houten klaprooskruisjes mogen bij de graven geplaatst worden.
  • Plastiek en andere verpakkingen moeten voor het plaatsen verwijderd worden.

Dit alles wordt door het onderhoudspersoneel goed opgevolgd en uitgebloeide bloemen en planten worden door hen weggenomen.

Ondanks het feit dat dit initiatief dit jaar spontaan en op korte tijd werd georganiseerd, bracht het toch een groot aantal positieve reacties mee en werden er in totaal 72 graven van bloemen voorzien, waarvan er 53 van adoptanten waren. Dit bewijst nogmaals dat zij die daar rustten niet vergeten zijn.