welcome to

VZW België-Canada

explore – experience – remember

Wie zijn we?

VZW België-Canada

Opgericht in 1995
De vereniging heeft als doel het bestendigen en verder ontwikkelen van de relaties tussen België en Canada. De vereniging wil tevens de dankbaarheid van het Belgische volk aan Canada en het Canadese volk benadrukken.
Canada heeft in de Tweede Wereldoorlog een immens offer gebracht. Er werden meer dan één miljoen jonge Canadezen ingezet, waarvan er 45.000 nooit hun prachtig vaderland terugzagen.
In februari 1945 werd gestart met de aanleg van de Canadese militaire begraafplaats in Adegem. De jaarlijkse ingetogen Herdenking in september op het Canadees Kerkhof is een ideale gelegenheid om een ode te brengen aan de vrede.
De vzw België-Canada wenst de banden met de bevrijders van onze regio, verder te ontwikkelen, teneinde het verleden niet te vergeten en te ijveren voor een betere wereld.
De werking van de vzw is slechts mogelijk dankzij de medewerking van de Canadese Ambassade, de steun van steden en gemeenten, sponsoren en zovele toegewijde oud-strijders, sympathisanten en leden.

Fotohoek

7
Algemene Vergadering Damme 2015 029
Sbmm28
Canadees Bezoek Nov 2015 029
Algemene Vergadering Damme 2015 024
Algemene Vergadering Damme 2015 067
Canadees Bezoek Nov 2015 048
Canadees Bezoek Nov 2015 011
19
16
Canadees Bezoek Nov 2015 02
Canadees Bezoek Nov 2015 030
Sbmm12
Canadees Bezoek Nov 2015 09
Sbmm23
Algemene Vergadering Damme 2015 044
Sbmm8
Canadees Bezoek Nov 2015 087
Canadees Bezoek Nov 2015 049
Sbmm11
Sbmm27
Canadees Bezoek Nov 2015 063
Canadees Bezoek Nov 2015 043
Sbmm18
Sbmm25
Sbmm15
Sbmm26
Sbmm29
12
Sbmm10
Sbmm2
Algemene Vergadering Damme 2015 022
Canadees Bezoek Nov 2015 023
Sbmm21
17
15
Canadees Bezoek Nov 2015 018
Algemene Vergadering Damme 2015 021
Sbmm9
Algemene Vergadering Damme 2015 033
Sbmm19
Sbmm13
Canadees Bezoek Nov 2015 060
Sbmm16
Algemene Vergadering Damme 2015 012
Algemene Vergadering Damme 2015 051
Sbmm7
4
Canadees Bezoek Nov 2015 027
Canadees Bezoek Nov 2015 012
Algemene Vergadering Damme 2015 037
Canadees Bezoek Nov 2015 062
Canadees Bezoek Nov 2015 034
Sbmm30
Sbmm4
Sbmm20
Canadees Bezoek Nov 2015 086
Canadees Bezoek Nov 2015 073
Sbmm22
Algemene Vergadering Damme 2015 017
Sbmm6
Sbmm3
8
1
Sbmm14
13
Canadees Bezoek Nov 2015 020
Algemene Vergadering Damme 2015 016
11
Algemene Vergadering Damme 2015 06
Canadees Bezoek Nov 2015 069
18
3
Algemene Vergadering Damme 2015 032
2
9
14
Sbmm17
10
20
5
Sbmm1
Algemene Vergadering Damme 2015 01
Sbmm24
Algemene Vergadering Damme 2015 048
6