welcome to

VZW België-Canada

explore – experience – remember

Wie zijn we?

VZW België-Canada

Opgericht in 1995
De vereniging heeft als doel het bestendigen en verder ontwikkelen van de relaties tussen België en Canada. De vereniging wil tevens de dankbaarheid van het Belgische volk aan Canada en het Canadese volk benadrukken.
Canada heeft in de Tweede Wereldoorlog een immens offer gebracht. Er werden meer dan één miljoen jonge Canadezen ingezet, waarvan er 45.000 nooit hun prachtig vaderland terugzagen.
In februari 1945 werd gestart met de aanleg van de Canadese militaire begraafplaats in Adegem. De jaarlijkse ingetogen Herdenking in september op het Canadees Kerkhof is een ideale gelegenheid om een ode te brengen aan de vrede.
De vzw België-Canada wenst de banden met de bevrijders van onze regio, verder te ontwikkelen, teneinde het verleden niet te vergeten en te ijveren voor een betere wereld.
De werking van de vzw is slechts mogelijk dankzij de medewerking van de Canadese Ambassade, de steun van steden en gemeenten, sponsoren en zovele toegewijde oud-strijders, sympathisanten en leden.

Fotohoek

Algemene Vergadering Damme 2015 037
18
Algemene Vergadering Damme 2015 012
Sbmm2
Canadees Bezoek Nov 2015 030
Sbmm15
Algemene Vergadering Damme 2015 021
Algemene Vergadering Damme 2015 022
Canadees Bezoek Nov 2015 034
Sbmm24
Sbmm25
Canadees Bezoek Nov 2015 063
12
9
Sbmm11
Canadees Bezoek Nov 2015 086
15
Canadees Bezoek Nov 2015 048
Algemene Vergadering Damme 2015 033
Sbmm12
Canadees Bezoek Nov 2015 087
20
Sbmm30
Canadees Bezoek Nov 2015 060
11
Sbmm14
5
Sbmm3
1
Sbmm26
Sbmm9
Sbmm13
Canadees Bezoek Nov 2015 011
6
Canadees Bezoek Nov 2015 09
Algemene Vergadering Damme 2015 016
Canadees Bezoek Nov 2015 02
Canadees Bezoek Nov 2015 023
14
Canadees Bezoek Nov 2015 073
Algemene Vergadering Damme 2015 01
Algemene Vergadering Damme 2015 017
Algemene Vergadering Damme 2015 024
Algemene Vergadering Damme 2015 044
Sbmm23
3
19
Sbmm16
16
Canadees Bezoek Nov 2015 049
Sbmm27
Algemene Vergadering Damme 2015 051
Canadees Bezoek Nov 2015 018
Canadees Bezoek Nov 2015 069
Sbmm29
Sbmm8
Canadees Bezoek Nov 2015 029
2
Algemene Vergadering Damme 2015 029
Canadees Bezoek Nov 2015 062
Algemene Vergadering Damme 2015 048
Sbmm19
Sbmm18
Sbmm20
Sbmm28
Sbmm17
13
Sbmm21
10
Canadees Bezoek Nov 2015 043
7
17
8
Algemene Vergadering Damme 2015 067
Sbmm6
Canadees Bezoek Nov 2015 020
4
Sbmm10
Sbmm4
Sbmm7
Canadees Bezoek Nov 2015 012
Canadees Bezoek Nov 2015 027
Sbmm22
Algemene Vergadering Damme 2015 032
Algemene Vergadering Damme 2015 06
Sbmm1