welcome to

VZW België-Canada

explore – experience – remember

Wie zijn we?

VZW België-Canada

Opgericht in 1995
De vereniging heeft als doel het bestendigen en verder ontwikkelen van de relaties tussen België en Canada. De vereniging wil tevens de dankbaarheid van het Belgische volk aan Canada en het Canadese volk benadrukken.
Canada heeft in de Tweede Wereldoorlog een immens offer gebracht. Er werden meer dan één miljoen jonge Canadezen ingezet, waarvan er 45.000 nooit hun prachtig vaderland terugzagen.
In februari 1945 werd gestart met de aanleg van de Canadese militaire begraafplaats in Adegem. De jaarlijkse ingetogen Herdenking in september op het Canadees Kerkhof is een ideale gelegenheid om een ode te brengen aan de vrede.
De vzw België-Canada wenst de banden met de bevrijders van onze regio, verder te ontwikkelen, teneinde het verleden niet te vergeten en te ijveren voor een betere wereld.
De werking van de vzw is slechts mogelijk dankzij de medewerking van de Canadese Ambassade, de steun van steden en gemeenten, sponsoren en zovele toegewijde oud-strijders, sympathisanten en leden.

Fotohoek

Sbmm4
7
Sbmm15
11
18
Algemene Vergadering Damme 2015 022
Canadees Bezoek Nov 2015 087
17
16
Sbmm27
8
Canadees Bezoek Nov 2015 043
Algemene Vergadering Damme 2015 051
Canadees Bezoek Nov 2015 034
Canadees Bezoek Nov 2015 012
Algemene Vergadering Damme 2015 01
Sbmm23
Sbmm3
10
Sbmm12
Algemene Vergadering Damme 2015 048
Sbmm24
Canadees Bezoek Nov 2015 049
Algemene Vergadering Damme 2015 017
Algemene Vergadering Damme 2015 033
Sbmm8
14
Sbmm19
Sbmm17
Canadees Bezoek Nov 2015 062
Canadees Bezoek Nov 2015 029
Canadees Bezoek Nov 2015 086
2
9
5
Sbmm7
Canadees Bezoek Nov 2015 030
Sbmm16
19
12
Sbmm9
Algemene Vergadering Damme 2015 044
Algemene Vergadering Damme 2015 024
Sbmm6
4
Algemene Vergadering Damme 2015 032
Algemene Vergadering Damme 2015 06
Sbmm2
Sbmm18
Sbmm1
Sbmm14
Canadees Bezoek Nov 2015 027
20
Canadees Bezoek Nov 2015 011
Algemene Vergadering Damme 2015 021
Sbmm10
Sbmm21
Algemene Vergadering Damme 2015 067
6
Canadees Bezoek Nov 2015 069
1
Canadees Bezoek Nov 2015 018
Algemene Vergadering Damme 2015 012
13
15
Sbmm29
Algemene Vergadering Damme 2015 037
Canadees Bezoek Nov 2015 073
Sbmm25
Algemene Vergadering Damme 2015 029
Algemene Vergadering Damme 2015 016
Canadees Bezoek Nov 2015 09
Sbmm30
Sbmm22
Canadees Bezoek Nov 2015 048
Canadees Bezoek Nov 2015 063
Sbmm26
Sbmm28
3
Sbmm13
Canadees Bezoek Nov 2015 020
Sbmm11
Canadees Bezoek Nov 2015 060
Canadees Bezoek Nov 2015 02
Canadees Bezoek Nov 2015 023
Sbmm20