welcome to

VZW België-Canada

explore – experience – remember

Wie zijn we?

VZW België-Canada

Opgericht in 1995
De vereniging heeft als doel het bestendigen en verder ontwikkelen van de relaties tussen België en Canada. De vereniging wil tevens de dankbaarheid van het Belgische volk aan Canada en het Canadese volk benadrukken.
Canada heeft in de Tweede Wereldoorlog een immens offer gebracht. Er werden meer dan één miljoen jonge Canadezen ingezet, waarvan er 45.000 nooit hun prachtig vaderland terugzagen.
In februari 1945 werd gestart met de aanleg van de Canadese militaire begraafplaats in Adegem. De jaarlijkse ingetogen Herdenking in september op het Canadees Kerkhof is een ideale gelegenheid om een ode te brengen aan de vrede.
De vzw België-Canada wenst de banden met de bevrijders van onze regio, verder te ontwikkelen, teneinde het verleden niet te vergeten en te ijveren voor een betere wereld.
De werking van de vzw is slechts mogelijk dankzij de medewerking van de Canadese Ambassade, de steun van steden en gemeenten, sponsoren en zovele toegewijde oud-strijders, sympathisanten en leden.

Fotohoek

Sbmm26
8
Algemene Vergadering Damme 2015 022
Sbmm18
4
Sbmm30
Canadees Bezoek Nov 2015 020
Algemene Vergadering Damme 2015 016
18
15
Canadees Bezoek Nov 2015 023
Sbmm28
Sbmm23
Canadees Bezoek Nov 2015 073
10
12
Sbmm21
Canadees Bezoek Nov 2015 027
Canadees Bezoek Nov 2015 048
Sbmm8
Sbmm14
Canadees Bezoek Nov 2015 030
Canadees Bezoek Nov 2015 060
Sbmm3
Canadees Bezoek Nov 2015 069
Sbmm17
Algemene Vergadering Damme 2015 012
Sbmm20
2
Algemene Vergadering Damme 2015 037
Algemene Vergadering Damme 2015 048
Algemene Vergadering Damme 2015 029
Canadees Bezoek Nov 2015 012
Algemene Vergadering Damme 2015 01
Canadees Bezoek Nov 2015 086
Sbmm24
Sbmm7
Algemene Vergadering Damme 2015 032
Sbmm4
6
Algemene Vergadering Damme 2015 067
1
Canadees Bezoek Nov 2015 087
20
Algemene Vergadering Damme 2015 06
Sbmm9
Sbmm10
Sbmm29
Sbmm2
Sbmm12
Canadees Bezoek Nov 2015 09
Algemene Vergadering Damme 2015 051
Algemene Vergadering Damme 2015 021
Sbmm27
Canadees Bezoek Nov 2015 043
Sbmm25
Canadees Bezoek Nov 2015 062
11
19
Algemene Vergadering Damme 2015 024
Sbmm22
Canadees Bezoek Nov 2015 029
Canadees Bezoek Nov 2015 011
Canadees Bezoek Nov 2015 018
Canadees Bezoek Nov 2015 034
9
Sbmm15
Algemene Vergadering Damme 2015 033
Sbmm1
Canadees Bezoek Nov 2015 049
7
14
13
5
Canadees Bezoek Nov 2015 02
Sbmm11
Canadees Bezoek Nov 2015 063
17
Sbmm6
3
16
Algemene Vergadering Damme 2015 044
Sbmm16
Sbmm13
Algemene Vergadering Damme 2015 017
Sbmm19